Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

Văn bản pháp luật quy định quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học, hóa học trong thực phẩm và danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

Số/ ký hiệu: 46/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 19/12/2007
Ngày có hiệu lực : 19/12/2007

File đính kèm:  46/2007/QĐ-BYT

Phần 8 Quyết định 46/2007 của Bộ Y tế về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm được thay thế bởi Thông tư số 50/2016/TT-BYT có hiệu lực ngày 01/7/2017.
Bài viết liên quan